Το καλάθι είναι άδειο

Όροι και προϋποθέσεις

1. Γενικοί, Ειδικοί και πρόσθετοι όροι χρήσης του Ιστότοπου

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστότοπου (web site) «https://www.ladyinboutique.com» (o «Ιστότοπος») Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του https://www.ladyinboutique.com.

1.2. Ο διαχειριστής του Ιστότοπου (ο «Διαχειριστής») δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή και να διαμορφώνει ειδικούς ή συμπληρωματικούς-πρόσθετους όρους χρήσης για ορισμένο τμήμα ή λειτουργία του Ιστότοπου, για τους οποίους ο χρήστης θα ενημερώνεται πριν από την είσοδο στο εν λόγω τμήμα ή πριν από τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας.

1.3. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν ειδικοί ή συμπληρωματικοί πρόσθετοι όροι χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στο Διαχειριστή και στο χρήστη/επισκέπτη του εν λόγω Ιστότοπου.

2. Αποδοχή των όρων χρήσης

2.1. Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστότοπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου.

2.2. Οι χρήστες πλοηγούμενοι στον Ιστότοπο ή σε επιμέρους κατηγορίες αυτού τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν αποδεχθεί τους εν λόγω όρους χρήσης.

3. Χρησιμοποίηση του ιστότοπου

3.1. Ρητώς απαγορεύεται η χρήση του παρόντος Ιστότοπου με σκοπό: α) την παράνομη δραστηριότητα β) την παραβίαση διεθνών και εθνικών νόμων, ρυθμίσεων και κανόνων, γ) την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή του Ιστότοπου ή τρίτων, δ) την προσκόμιση παραπλανητικών ή δόλιων πληροφοριών, ε) την προσβολή, δυσφήμηση, παρενόχληση, βλάβη ή διάκριση σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τη σεξουαλική προτίμηση ή τη σωματική αναπηρία, στ) τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ζ) την αποστολή spam, phish, pharm ή την αποστολή ιών ή κακόβουλων κωδίκων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουργία του Ιστότοπου του Διαδικτύου, η) την άσεμνη ή ανήθικη δραστηριότητα. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα για τερματισμό πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο από χρήστη που παραβιάζει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω απαγορεύσεις. Εάν παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερικούς συνδέσμους ή εξωτερικό περιεχόμενο μέσω του παρόντος Ιστότοπου, ο Διαχειριστής δε φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τις λοιπές λειτουργίες των εξωτερικών αυτών συνδέσμων.

3.2. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, το εφαρμοστέο δίκαιο και κάθε άλλο κανόνα δικαίου ή/και πρακτική ή/και διαδικασία η οποία έχει ορισθεί και τεθεί σε ισχύ από το Διαχειριστή.

3.3.Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημίες που μπορεί να προκληθούν στον παρόντα Ιστότοπο ή σε τρίτους, ανεξαρτήτως της αιτίας, του είδους και του ονόματος αυτών, όταν οι ζημίες προκύπτουν ως συνέπεια, άμεση ή έμμεση, από τη μη τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

4. Προσωπικά Δεδομένα

4.1. Ο ιστότοπος λαμβάνει όλα τα εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται στην εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.2. Ο ιστότοπος δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν περιέρχονται στο www.ladyinboutique.com θα τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

5. Εμπιστευτικότητα, προστασία των επικοινωνιών και ασφάλεια των συναλλαγών

5.1. Σε περίπτωση που ζητηθεί από το χρήστη, αυτός έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά του προσωπικά και λοιπά στοιχεία και δεδομένα προς τον Ιστότοπο.

5.2. Ο Ιστότοπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Τρόποι Αποστολής

Οι αποστολές των προιόντων γίνονται με γνωστή εταιρεία courier.

Τα έξοδα αποστολής για όλη την Ελλάδα είναι 4,9€. Για παραγγελίες άνω των 100€ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.

Σε περιπτώσεις που η διεύθυνση παραλαβής που δηλώσατε, θεωρείται από το τοπικό γραφείο της εταιρείας courier ως δυσπρόσιτη περιοχή (πχ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση) ενδεχομένως να υπάρχουν μεγαλύτερα έξοδα αποστολής.Επικοινωνείστε μαζί μας για να πληροφορηθείτε το ακριβές ποσό των εξόδων.

Εναλλακτικά σε αυτή τη περίπτωση μπορείτε να παραλάβετε εσείς τα προιόντα που παραγγείλατε, από το γραφείο της εταιρείας courier,χωρίς καμμία επιπλέον χρέωση.

7. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή των προιόντων γίνεται με 3 τρόπους:

Α. Τραπεζική κατάθεση
Β. Πιστωτική κάρτα
Γ. Αντικαταβολή, με χρέωση 3 ευρώ.

8. Δικαιώματα αγοραστή & Πολιτική επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, μέσα σε 14 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής της. Στην περίπτωση επιστροφής, συμπληρώστε το έντυπο υπαναχώρησης που θα βρείτε στην συσκευασία ή επικοινωνείστε μαζί μας , προκειμένου να μας ενημερώσετε για τους λόγους της επιστροφής και τον τρόπο που θέλετε να σας εξυπηρετήσουμε. Στις επιστροφές προϊόντων το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει εσάς εκτός αν πρόκειται για λανθασμένο κωδικό ή ελαττωματικό προϊόν (τα προιόντα ελέγχονται εξονυχιστικά πριν αποσταλούν).

Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και εφόσον δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος (προστατευτικά, καρτελάκια, ετικέτες), συνοδευόμενο απαραιτήτως από το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.

Σας δίνονται οι εξής εναλλακτικές:

Αντικατάσταση: Η Εταιρεία μας θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να σας αντικαταστήσει το προϊόν που μας επιστρέψατε είτε το προϊόν αυτό κριθεί ελαττωματικό (ίδιος κωδικός, δυνατότητα αλλαγής μεγέθους ή χρώματος), είτε σας έχει αποσταλεί λάθος κωδικός, είτε το μέγεθος δεν είναι το κατάλληλο για εσάς. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, προτείνουμε, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, να μας ενημερώσετε είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιθυμία αντικατάστασής του. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση λόγω μη διαθεσιμότητας του ζητούμενου προϊόντος, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προσφέροντάς σας εναλλακτικές.

Επιστροφή χρημάτων: Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, το κατάστημα οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προιόντων.

Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται αποκλειστικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Lady In Boutique, Τμήμα επιστροφών e-shop, Αράτου 15, 20200 Κιάτο, Ελλάδα.

Lady in Boutique
Γκιζαριώτη Βασιλική
Αράτου 15, Κιάτο, 20200
Τηλ: 2742 026502
ΑΦΜ 028455981
ΔΟΥ Κορίνθου
αρ ΓΕΜΗ 114781137000

Επικοινωνία

Αράτου 15
Κιάτο, 20200
2742 026502
2742 400545
693 8222046
sales@ladyinboutique.com

Payments powered by

Designed & Powered by MasterNet

Copyright © 2018 ladyinboutique.com. All rights reserved.